3Sžo/59/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.01.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Igor Jurišta
c/a
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže