3Sžo/56/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
DUOCENTER Slovakia s.r.o. Bratislava
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava