3Sžo/55/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.08.2014 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Milan Mihok
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
termín zrušený