3Sžo/54/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.10.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Soňa Langová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Občianske združenie HRON pre slobodné rieky Banská Bystrica a spol.
c/a
Okresný úrad Banská Bystrica