3Sžo/42/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.12.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
práp. Rastislav Varga
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava