3Sžo/41/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.07.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jana Zemková PhD.


Účastníci:
RIMAVA s.r.o. Jesenské
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava