3Sžo/40/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.11.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava