3Sžo/39/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.07.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
POHOTOVOSŤ s.r.o. Bratislava
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia - ÚI SOI Bratislava