3Sžo/39/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.02.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Mgr. Rastislav Vavríček
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, odbor ŽP Bratislava