3Sžo/34/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.10.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
TRENKWALDER a.s. Bratislava
c/a
Národný inšpektorát práce Košice