3Sžo/31/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 07.02.2012 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Ing.Miloš Birtus PhD.
c/a
Slovenská informačná služba Bratislava