3Sžo/304/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
TESCO STORES SR a.s. Bratislava
c/a
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava