3Sžo/28/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.12.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
TMS-INVEST s.r.o. Ivanka pri Dunaji
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava