3Sžo/25-29/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.06.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
EMERGENCY MEDICAL SERVICE - EMS, s.r.o., Poprad a spol.
c/a
Ministerstvo zdravotníctva SR Bratislava