3Sžo/19/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.03.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Consumer Finance Holding a.s. Kežmarok
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI Bratislava