3Sžo/188/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2017 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
JUDr. Ján Jenča
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava, KR PZ Prešov, KDI