3Sžo/18/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 17.09.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Ing. Juraj Ščerbík
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava