3Sžo/181/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.01.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Soňa Langová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Agro Čelovce s.r.o. Čelovce
c/a
Okresný úrad Banská Bystrica