3Sžo/113/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.05.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jana Zemková PhD.


Účastníci:
Sociálna poisťovňa Bratislava
c/a
JUDr. Jana Jandová SKP BB SK STEEL s.r.o. Selce