3Sžo/11/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.09.2017 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Adriana Sojčáková - AT TOUR Tvrdošín
c/a
Národný inšpektorát práce Košice