3Sžo/107/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Žiar nad Hronom
c/a
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica