3Sžo/100/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Teodor Šóš, AGROFARM Šóš, Veľká nad Ipľom
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava