3Sži/43/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Škubla & Partneri s.r.o. Bratislava
c/a
Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava