3Sži/3/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.08.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
EUREA občianske združenie Bratislava
c/a
Krajský súd v Bratislave