3Sžhuv/4/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.10.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
DELTA DEFENCE a.s. Prešov
c/a
Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica