3Sžhuv/4/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.07.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Slovenské pramene a žriedla a.s. Budiš
c/a
Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica