3Sžhuv/2/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.08.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Ing. Henrich Balejík
c/a
Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica