3Sžhpu/1/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Slovak Telekom a.s. Bratislava
c/a
Protimonopolný úrad SR Bratislava