3Sžh/4/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 16.05.2013 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
c/a
Protimonopolný úrad SR Bratislava
vylúčená verejnosť