3Sžf/99/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.09.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu:


Účastníci:
Trenčiansky samosprávny kraj
c/a
Ministerstvo financií Bratislava