3Sžf/98/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu:


Účastníci:
PALADIUM GROUP s.r.o. Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica