3Sžf/97/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.11.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
WS Production s.r.o. Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava