3Sžf/86/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.08.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Podtatranská hydina a.s. Kežmarok
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica