3Sžf/67/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.06.2015 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
STRABAG s.r.o. Bratislava
c/a
Obec Kiarov