3Sžf/60/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2016 08:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký

Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Ing. Ľubica Hojstričová
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica