3Sžf/58/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.12.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
STAMART REAL, s.r.o., Bystrička
c/a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Regulačná rada, Bratislava