3Sžf/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.12.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
COREX s.r.o. Nitra
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava