3Sžf/45/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.08.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Bystrická dopravná spoločnosť a.s. Banská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava