3Sžf/42/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.03.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
JUDr. Dušan Kubovčák
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava