NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

3Sžf/39/2012

3Sžf/40/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.05.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
AUTOALLES s.r.o. v likvidácii Turany
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava