3Sžf/32/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.12.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Ing. Amália Miškovičová - MEDION Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava