3Sžf/3/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová

Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Anna Papulová Pamatrans, Export-Import, Dolný Kubín
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica