3Sžf/24/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.02.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
LESY Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava