3Sžf/23/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.05.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr.Gabriela Gerdová


Účastníci:
TM-tools s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava