3Sžf/2/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.01.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
TSS GRADE a.s. Trnava
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava