3Sžf/17/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.10.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
maybe - sk, spol. s r.o. Piešťany
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Termín zrušený