3Sžf/15/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.01.2017 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Soňa Langová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
EURA Slovakia s.r.o. Zvolen
c/a
Daňový úrad Banská Bystrica