3Sžf/139/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2015 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jana Zemková PhD.


Účastníci:
Ing. Rastislav Budzák
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica