3Sžf/138/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.05.2014 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Dopravný podnik Bratislava a.s.
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava