3Sžf/123/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jana Zemková PhD.


Účastníci:
Doprastav a.s. Bratislava
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava